บัญชีผู้ใช้งานของ ่janjira

Register date: 26/08/2019

02-5395512

02-5395512

User Description

ไวส์ ซัคเซส จึงได้จัดทำหลักสูตรสำหรับอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น ที่สอนการใช้งานโปรแกรมหลักๆ 3 โปรแกรม ...

16/12/2019
5,200 บาท
ฝึกอบรม
Read more

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ได้อย่างสวยงาม และน่าสนใจแบบมื...

16/12/2019
3,800 บาท
ฝึกอบรม
Read more

วส์ ซัคเซศ มีบริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน (In Hourse Training) สำหรับองค์กรที่ต้องการส่งพนักงานเข้าอบรมจำนวนหลายท่านในครั้งเดียวกัน ซึ่งจะสามา...

26/11/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office 2007 ที่มีความสามารถในการช่วยสร้างงาน นำเสนอ Presentation ที่ได้รับความนิย...

26/11/2019
2,800 บาท
ฝึกอบรม
Read more

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพียงแค่ผู้ใช้ ต้องเข้าใจและรู้จักวิธีการประยุกต์ใ...

26/11/2019
3,800 บาท
ฝึกอบรม
Read more

โปรแกรม excel 2007 เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office 2007 ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในงานที่ต้องใช้ สูตรการคำนวณ และ ฟังก์ชั่น ใน excel ให้ใช้หลา...

26/11/2019
2,800 บาท
ฝึกอบรม
Read more

สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว จะทราบว่าโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่...

26/11/2019
5,200 บาท
ฝึกอบรม
Read more