บริษัท โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ ให้บริการบริหารอาคาร งานนิติบุคคล

ฟรี
11/02/2019 ภาคกลาง, กรุงเทพ 8

คำอธิบาย

โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เราให้บริการในด้านการดูแลบริหารจัดการอาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการบริหารงานนิติบุคคล งานบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรม ตรวจสอบ ควบคุม จนถึงการประเมิณผล รวมถึงส่วนของงานบริการติดตั้ง-ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการที่ครบครัน และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเรามีบุคลากรมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ
===========================
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 086-995-6985
Website : http://www.proactivemanagement.co.th