หลักสูตร เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR (Excel HR)

3,800 บาท
26/11/2019 ภาคกลาง, กรุงเทพ 168/20 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 5

คำอธิบายโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพียงแค่ผู้ใช้ ต้องเข้าใจและรู้จักวิธีการประยุกต์ใช้ สูตร Excel ที่มีเพื่อให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้แต่ในงานด้าน HR ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปให้เลือกใช้มากมาย แต่ Microsoft Excel ก็ยังได้รับความนิยมในการนำมาใช้งาน หลักสูตร ฝึก อบรม Excel สำหรับงาน HR นี้จะช่วยให้ท่านสามารถรู้จักการประยุกต์ใช้สูตร โดยในการเรียน การสอนจะใช้ตัวอย่าง ที่เป็นของงาน HR จริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพชัดเจน และนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีหลังจากเรียนจบ แล้วผู้เข้าอบรมจะรู้ว่าการ เรียน Excel ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
ราคา 3,200.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน หลักสูตร เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR (Excel HR)

ทบทวนการสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร
ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงาน HR แบบรู้ลึกและเข้าใจสูตร ไม่ใช่แค่ท่องจำ
ถ้าต้องเลือก ใช้ฟังก์ชั่น if()
นับจำนวน หาผลรวม ทั้งหมดใช้ Count(), Sum()
นับจำนวน หาผลรวม แบบมีเงื่อนไข CountIF(), SumIF()
ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการตัวหนังสือ การตัดคำ Trim(), Left(), Right(), Mid(), Len(), Find()
ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการข้อมูลวันที่ และเวลา Hour(), Minute(), Day(), Month(), Year(), Today(), WeekDay()
ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLookUP(), HLookUP()
ไขปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา การสร้างสูตรคำนวณวันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด
ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการเน้นข้อความ เช่น ทำตัวแดงให้กับพนักงานที่มาสาย
ฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร
การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น และแก้ปัญหาที่ Excel ห้ามไม่ใช้สร้างสูตรที่อ้างอิง Cell ข้าม WorkSheet ใน Conditional Formatting และ Validation

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้

การฝึกปฏิบัติ การใช้งานสูตรต่างๆ จากตัวอย่างที่ตรงกับงานของ HR จริงๆ สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที
เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่บ้างแล้ว
ผู้ที่ต้องใช้งาน Microsoft Excel ในการทำงาน โดยเฉพาะทางด้าน HR เพราะตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติจะเน้นสำหรับเจ้าหน้าที่ HR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : [email protected]

http://www.wisethailand.com/excel_hr.asp


ข้อมูลที่มีประโยชน์

  • หลีกเลี่ยงการ ฉ้อโกงโดยเลือกการพบปะเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือทำการชำระเงินผ่านทางระบบ Paypal
  • ไม่ควรทำการชำระเงินโดย Western Union, Moneygram หรือการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  • กรุณาอย่าทำการขายนอกพื้นที่ จังหวัดหรือประเทศไทย. และอย่ารับเช็คจากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ,การขนส่ง,การทำธุรกรรมหรือการรับประกันบริการรับฝากทรัพย์สินหรือข้อเสนอใน "การคุ้มครองผู้ซื้อ " หรือ "การรับรองผู้ขาย "