หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel (Excel Advance)

5,200 บาท
26/11/2019 ภาคกลาง, กรุงเทพ 168/20 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 8

คำอธิบาย

สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว จะทราบว่าโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี, การเงิน, คลังสินค้า หรือใช้ในการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, ใบเสร็จ เป็นต้น ซึ่งในการใช้งาน ผู้ใช้อาจจะพบกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เช่น ต้องใช้เครื่องคิดเลขควบคู่กับการใช้ Excel, ต้องทำการสร้างสูตร แก้ไขสูตรอยู่บ่อยๆ, ใช้ Excel คำนวณหาค่าต่างๆ แต่ผลลัพท์ที่ได้ไม่ถูกต้อง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะหมดไป หากผู้ใช้ได้ศึกษาหรือ เรียน Excel เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสูตร และการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของผู้ใช้ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

หลักสูตรฝึก อบรม รอบรู้สูตร Excel นี้จะช่วยให้ท่านสามารถรู้จักการประยุกต์ใช้สูตร การใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้ Pivot Table โดยในการเรียน การสอนจะใช้ตัวอย่าง ที่เน้นการประยุกต์ใช้สูตร Excel ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทาง และแนวคิดในการนำสูตรไปใช้ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันทีกับงานที่ทำอยู่ตั้งแต่ยังนั่งเรียนและฝึกปฏิบัติอยู่ในห้อง แล้วผู้เข้าอบรมจะรู้ว่าการ เรียน Excel ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
ราคา 5,200.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

http://www.wisethailand.com/excel_advance.asp


ข้อมูลที่มีประโยชน์

  • หลีกเลี่ยงการ ฉ้อโกงโดยเลือกการพบปะเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือทำการชำระเงินผ่านทางระบบ Paypal
  • ไม่ควรทำการชำระเงินโดย Western Union, Moneygram หรือการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  • กรุณาอย่าทำการขายนอกพื้นที่ จังหวัดหรือประเทศไทย. และอย่ารับเช็คจากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ,การขนส่ง,การทำธุรกรรมหรือการรับประกันบริการรับฝากทรัพย์สินหรือข้อเสนอใน "การคุ้มครองผู้ซื้อ " หรือ "การรับรองผู้ขาย "